CZ / EN

3. Podzimní seminář ISEP


Česká republika završuje 20 let samostatné existence. Proto se na 3. výročním Podzimním semináři ISEP budeme věnovat problémům, kterým čelila při svém vzniku a zhodnotíme, kam jsme se za dvě dekády samostatnosti posunuli.


Na konci roku 2013 naplní Česká republika 20 let své samostatné existence. Po dvou dekádách se vrátíme ale k jejímu vzniku – rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na dva samostatné státy, které si po pětasedmdesáti letech soužití začaly hledat vlastní cestu světovou politikou.

Bylo rozdělení Československa nevyhnutelné a proč k němu došlo? Jak prakticky vypadal rozchod se Slovenskou republikou? Jaké ekonomické a politické překážky musely lídři obou národů překonat při cestě k bezproblémové odluce? Jak si Česká republika po rozdělení vedla? Lze v rozdělení ČSFR hledat inspiraci při mírovém dělení nadnárodních celků, nebo byl „případ Československo“ neopakovatelný? Ve vystoupeních i při diskusi se budeme zabývat právě těmito, ale i mnoha dalšími otázkami.

 

Seminář se bude konat ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 19:00 v atriu CEVRO Institutu, Jungmannova 17, Praha.

 

Na semináři přislíbili účast:

Miroslav Macek – tehdejší místopředseda vlády Jana Stráského a místopředseda ODS

Bohumil Pečinka – politický komentátor působící v magazínu Reflex

Jiří Weigl – bývalý kancléř prezidenta republiky Václava Klause

Seminář bude již tradičně moderovat Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu

 

Seminář je jako vždy otevřený veřejnosti.

Věříme, že se na semináři setkáme v co největším počtu a těšíme se s vámi na bohatou diskusi!